Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ponuka Erasmus a stáž v Prahe pre AMNESTY INTERNATIONAL

Stáže sa týkajú asistencie pri organizácii a koordinácii projektov a kampaní Amnesty International. Stážista sa naučí realizovať nové projekty kreatívnym spôsobom a tiež spolupracovať s partnerskými organizáciami a dovoľníkmi v Českej republike i v zahraničí. Uzávierka prihlášok je predĺžená do 28.07.2019. Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy ku stránke: