Plánovaná prezenčná výučba na PF UMB dňa 5. 10. 2020 v časti budovy „blok A“ sa z hygienických dôvodov neuskutoční .

Oznamujeme študentkám a študentom, že v pondelok (5. 10. 2020) sa plánovaná prezenčná výučba na PF UMB, v časti budovy „blok A“ (sídlo Katedry hudobnej kultúry a Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB) z hygienických dôvodov neuskutoční a v tento deň tam nebudú prítomní ani vyučujúci. Vstup do tejto časti budovy nebude umožnený. V ostatných priestoroch PF UMB prebieha výučba v plánovanom režime.