Od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na našej fakulte výlučne na dištančnú výučbu

Milé študentky a milí študenti.
Od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na našej fakulte výlučne na dištančnú výučbu.
Predpokladáme, že tento scenár bude platiť minimálne dva týždne, teda do 23. 10. 2020. O akejkoľvek ďalšej zmene vás budeme priebežne informovať.
Dištančná výučba sa týka všetkých študijných programov, teda aj tých, ktoré PF UMB realizuje spoločne s FF a FPV UMB, ako aj spoločného základu učiteľských študijných programov (prednášky aj semináre).

Prechod na dištančnú výučbu neznamená ukončenie výučby. Preto si všetci študenti naďalej plnia svoje študijné povinnosti na základe pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, vrátane rozvrhu hodín (ak to vyučujúci neurčí inak). Vaše prípadne otázky týkajúce sa organizácie dištančnej výučby adresujte priamo konkrétnemu vyučujúcemu.

Aj pri dištančnej výučbe platí povinnosť nahlasovať prípadné ochorenia na COVID 19 kontaktnej osobe na PF UMB.

Štefan Porubský
Dekan