Kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka

Kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka*

1. Slovenčina ako cudzí jazyk
- rozdelenie podľa úrovne ovládania jazyka
-  termín od 11. 10. 2021 do 18.12. 2022/05.02.2022
-  symbolický poplatok 15 €
-  2x týždenne 90 minút
-  pondelok a streda 16.00 - 17.30 alebo 17.45 – 19.15
-  streda a štvrtok 16.00 – 17.30 alebo 17.45 – 19.15

2. Akademické písanie
- odporučená úroveň ovládania slovenčiny je B1
-  termín od 11. 10. 2021 do 18.12. 2022/05.02.2022
-  symbolický poplatok 15 €
-  1x do týždňa
-  streda 18.00 – 19.30

*Jedna osoba sa môže prihlásiť aj na dva kurzy.

Prihlášku prosíme zasielať  do 6. 10. 2021 na adresu margareta.krkosova@umb.sk zo svojho študentského konta v tomto tvare:

Meno a priezvisko:
Fakulta:
Študijný program:
E-mail (študentské konto):
Mobil:
Názov kurzu:

Počet miest v kurzoch je obmedzený, preto budú prihlášky posudzované podľa dátumu doručenia.
Bližšie informácie o platbe a zaradení do skupiny Vám budú zaslané emailom.

Kontaktná osoba: