Harmonogram štúdia na PF UMB v ak. roku 2020/2021

Milí študenti a študentky, na tomto odkaze  nájdete zverejnený Harmonogram štúdia na PF UMB v akademickom roku 2020/2021, alebo si priamo pozrite prílohu tu.

Všetky uvedené termíny v ňom sú záväzné. Odporúčame vám, aby ste si v súlade s nimi sledovali všetky procesy súvisiace so štúdiom (tvorba zápisných listov, končiaci - všetky termíny súvisiace s ukončovaním štúdia a pod.). Žiadne žiadosti o výnimky mimo definovaných termínov nebudú akceptované. Pri nedodržaní termínov postupujeme podľa ŠP UMB. Veríme, že v súčinnosti s katedrovými koordinátormi systému AiS2 dokážete reagovať na administratívne úkony bez problémov. 
Tešíme sa na  vás na zápisoch.

(1) Do prvého roka štúdia podľa uvedeného harmonogramu: https://www.pdf.umb.sk/studenti/zacinam-studovat/zapis-do-prveho-roka-studia.html

 (2) Do vyšších rokov štúdia

  • elektronické zápisy do 24.7.2020

https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/zapis-do-vyssieho-rocnika-ak-rok-2020-2021/

  • fyzické zápisy u príslušných referentiek a referenta ŠO podľa termínov zverejnených v Harmonograme štúdia na PF UMB
    • denní študenti a študentky : 4. 9. 2020
    • externí študenti a študentky: 7. 9. 2020

V prípade potreby kontaktujte svoju študijnú referentku / študijného referenta na študijnom oddelení (https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/studijne-oddelenie/).