Fakultná ponuka výberových predmetov v ak. roku 2018/2019

Pri každom predmete je uvedený jeho názov a kód, pod ktorým je evidovaný v systéme AIS pod príslušnou katedrou; jeho zaradenie v stupni štúdia aj s odporúčaným ročníkom, počtom kreditov za jeho úspešné absolvovanie; rozsahom a formou týždennej výučby (výnimky vo forme sú uvedené v poznámke) a menami vyučujúcich. Pre lepšiu predstavu obsahového zamerania uvádzame aj ich krátke anotácie.

Informačné listy k uvedeným predmetom budú dostupné v systéme Ais v septembri. Študent/študentka si môže vyberať z ponuky predmetov aktuálneho stupňa štúdia (bakalár z ponuky Bc., magister z ponuky Mgr.) a platí pravidlo, že zvolený predmet si môže zapísať a absolvovať ho v danom stupni štúdia len raz. V prípade potreby odporúčame komunikovať s príslušným katedrovým kreditovým koordinátorom, resp. fakultným kreditovým koordinátorom (veronika.pivarcekova@umb.sk, tel.: +421/48/446 4262). Pri každej katedre je uvedený kontakt na katedrového koordinátora či koordinátorku.

Ponuka výberových predmetov pre akademický rok 2018/2019 TU.