Epidemiologické opatrenia sa predlžujú

Epidemiologické opatrenia, ktoré sme na pedagogickej fakulte UMB prijali na obdobie od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 a týkali sa úplného prerušenia prezenčných foriem výučby, sa predlžujú na ďalšie obdobie, až do odvolania.