Dotazník (práca s cudzincami na Slovensku a zvyšovaním povedomia)

Dávame Vám do pozornosti dotazník externej doktorandky z  FPVMV UMB, ktorá pôsobí aj v  občianskom združení Mareena, ktoré sa zaoberá prácou s cudzincami na Slovensku a zvyšovaním povedomia.

Momentálne v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského pripravuje hĺbkový výskum postojovej orientácie študentov vysokých škôl voči témam spojeným práve s migráciou.

Nakoľko veríme, že výstupy z tohto výskumu by mohli byť relevantné nielen pre organizácie zaoberajúce sa touto problematikou, ale aj pre akademickú sféru (keďže sa jedná o veľmi aktuálnu tému v spoločnosti a cieľovou skupinou sú práve študenti), obraciame sa na Vás s prosbou vyplniť tento dotazník.

Dotazník je trošku dlhší, zaberie približne 15 minút, avšak je pomerne interaktívny a doteraz naň boli  pozitívne spätné väzby od študentov a študentiek.

DOTAZNÍK