Dňa 8. 12. 2020 bude prešuné vyučovanie v čase od 10,00 - 12,00h

Oznamujem, že dňa 8. 12. 2020 (utorok) bude v čase od 10, 00 hod. do 12, 00 hod prerušené vyučovanie na PF UMB vo všetkých aktuálne prebiehajúcich podobách (aj online) z dôvodu zasadania Akademickej obce PF UMB pri príležitosti volieb kandidáta na dekana PF UMB.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
dekan
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI