Aktuálne informácie pre študentstvo z 26. 3. 2020

Aktuálne informácie pre študentstvo z 26. 3. 2020

UMB predlžuje prerušenie prezenčnej metódy štúdia pre všetky stupne a formy vysokoškolského vzdelávania a s tým súvisiace opatrenia od 30. marca 2020 do odvolania,  info nájdete na stránke UMB

Pedagogické a odborné praxe priebežné aj súvislé budú akceptované v rozsahu v akom boli absolvované. S cvičnými učiteľmi a učiteľkami (doručenie výkazov pre spracovanie odmeny a pod.) komunikuje fakultná referentka zodpovedná za praxe Mgr. N. Švecová v súčinnosti s katedrovými didaktikmi a didaktičkami zodpovednými za praxe postupne podľa termínov praxí. V prípade nejasností a rôznych otázok ju kontaktujte výlučne elektronicky mailom nikoleta.svecova@umb.sk.

Zmeny v harmonograme štúdia aktuálne komunikujeme a hľadáme optimálne posuny termínov tak, aby sme sa pokúsili ukončiť AR do konca augusta 2020. Upravený harmonogram zverejníme najneskôr v utorok 31.3.2020 a upozorňujeme, že zmeny v ňom nemusia byť definitívne. Všetko bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Záverečné práce a štátne skúšky. Tvorbu a prípadnú úpravu záverečných prác konzultujte s vedúcimi prác. Podrobné informácie o termínoch, organizácii a priebehu štátnych skúšok včas zverejníme.
NOVINKA: Záverečné práce sa nebudú odovzdávať fyzicky, ale výlučne v elektronickej podobe do systému AIS.

Venujte pozornosť novému webu MŠVVaŠ: www.ucimenadialku.sk, ktorý poskytuje užitočné informácie rôznym cieľovým skupinám počas prerušenej prezenčnej výučby.

Na tejto univerzitnej stránke nájdete informácie o tom, ako študovať a ako sa dostať k informáciám online z domu v tomto období.