Aktuálne informácie k 5. 1. 2021

Milé študentky a milí študenti,
vláda SR Uznesením číslo 808 /2020 z 31. decembra 2020 zaviedla s platnosťou od 1. januára 2021 zákaz vychádzania na celom území SR, ktorý je platný do 24. januára 2021. V zmysle uvedeného uznesenia sa všetky procesy a úkony súvisiace so štúdium realizujú výlučne online formou a prostredníctvom telefonického kontaktu. Platí to ja pre Váš kontakt so študijným oddelením. V termíne od 5. 1. 2021 do 24. 1. 2021 budú všetky budovy Pedagogickej fakulty UMB pre verejnosť a študentov uzavreté.

Štefan Porubský
dekan