Problematika hodnotenia prírodovedy na 1. stupni základných škôl

Som študentkou učiteľstva pre primárne vzdelávanie a v dotazníku sa zaoberám problematikou hodnotenia prírodovedy na 1. stupni základných škôl.
Link na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/F3W0W9S0P9W0U5P6E

Za Váš čas, zverejnenie a vyplnenie vopred veľmi pekne ďakujem.