Ideálny učiteľ - vodca v predstavách budúcich učiteľov

Prosím, všetkých študentov odboru učiteľstvo v magisterskom stupni o vyplnenie dotazníka.
Svojimi názormi prispejete k identifikácii vzťahu medzi osobnosťou a predstavami budúcich učiteľov o ideálnom učiteľovi - vodcovi.
A ja budem nesmierne vďačná za každú odpoveď.
Ideálny učiteľ - vodca v predstavách budúcich učiteľov (google.com)