Služby

Pedagogická fakulta UMB poskytuje možnosť prenájmu rôznych priestorov na realizáciu seminárov, workshopov či iných vzdelávacích aktivít. V prípade záujmu prosím kontaktujte PhDr. Martinu Strakovú (martina.strakova@umb.sk) alebo Mgr. Janu Odalošovú (jana.odalosova@umb.sk).