Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s ostatnými univerzitami a vysokými školami v zahraničí.  Hlavným cieľom v oblasti medzinárodných vzťahov je posilňovať internacionalizáciu fakulty s prepojením na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť a rozvíjať spoluprácu s partnerskými univerzitami vo svete, prioritne v stredoeurópskom priestore.

Podporujeme:

 • zapájanie sa zamestnanectva a študentstva do výmenných vzdelávacích a vedecko-výskumných pobytov a stáží v rámci existujúcich mobilitných schém;
 • medzinárodný rozmer vzdelávania prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích pobytov učiteľstva a študentstva zo zahraničných univerzít na našej fakulte, tvorbu ponuky predmetov v cudzom jazyku a spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami;
 • zapájanie sa pedagogických a vedeckých zamestnancov a zamestnankýň, študentov a študentiek doktorandského štúdia do medzinárodných vedecko-výskumných sietí, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, medzinárodných publikačných výstupov a podporovať ich aktívnu účasť na zahraničných konferenciách.

Partnerstvá a spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB: 

Platné dohody:

 

 • Akademia Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny v Krakove, Poľsko
 • Aurel Vlaicu University of ARAD, ROMANIA
 • Driestar Educatief, Gouda, Netherlans
 • Eberhard Karls Universität Tubingen, NEMECKO
 • Eskişehir Osmangazi Üniversity, TURKEY
 • Evangelische Hochschule Dresden, GERMANY
 • Evangelische Theologische Faculteit, BELGIUM
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wroclawu
 • Holy Cross University in Kielce
 • Instytut Sztuki, Akademia Pedagogiczna v Krakove, Poľsko
 • Janusz Korczak, PL
 • Jihočeská univerzita, České Budejovice
 • Karkonosze College in Jelenia Góra
 • Liepaja University, LATVIA
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Mehmet Akif Ersoy University, TURKEY
 • Mykolas Romeris University, Vilnius, LITVA
 • Niepanstwowa wyzsza szkola pedagogiczna w Bialymstoku
 • Opole University
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • OULU University of Applied Science, FINLAND
 • Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 2016 – 2021
 • Pedagogical University of Cracow
 • Pedagogická fakulta v Sombore, Univerzita v Novom Sade, Srbsko
 • Pedagogická fakulta Vysokej školy Samuela Tešedíka v Szarvaši, Maďarsko 
 • Plovdiv University, Bulharsko
 • Polish Naval Academy
 • PWSZ, Konin
 • PWSZ, Pila
 • Rímskokatolícka vysoká škola pedagogická Jánoša Vitéza v Ostrihome, Maďarsko 
 • Slezská univerzita v Opave
 • St. Patrick´s College Dublin City University, IRELAND
 • Stanislaw Staszik State School Higher Vocational Education in Pila
 • Technická univerzita v Liberci
 • The Pedagogical Academy in Lodz
 • The Pontifical University of John Paul II in Cracow
 • Theologische Hochschule Friedensau, Nemecko
 • Tilburg University, HOLANDSKO
 • Trustees of Tufts College, Tufts UNIVERSITY, USA
 • Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, ROMANIA
 • Universität Hamburg, GERMANY
 • University "St.Kliment Ohridski", BITOLA, MACEDÓNIA
 • University of Applied Sciences, NORWAY
 • University of Barcelona, Španielsko
 • University of Gdansk
 • University of Rzeszów, Rzeszow
 • University of Salzburg, AUSTRIA
 • University of Split, CROATIA
 • University of the Aegean, GREECE
 • University of Vic – Central University of Catalonia, SPAIN
 • University of Zielona Gora
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Amose Komenského v Praze
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Prahe
 • Univerzita manažmentu vzdelávania, Kyjev, Ukrajina
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimiera Pułaskiego w Radomiu
 • VIA University College, DENMARK
 • Windesheim University of Applied Aciences, HOLLAND
 • Wyzsza Szkola Biznesu v Dabrowie Górniczej
 • Wyzsza Szkola Humanistyczna im Króla S. Leszcyńskiego w Lesznie
 • Západočeská univerzita v Plzni