Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s ostatnými univerzitami a vysokými školami v zahraničí.  Hlavným cieľom v oblasti medzinárodných vzťahov je posilňovať internacionalizáciu fakulty s prepojením na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť a rozvíjať spoluprácu s partnerskými univerzitami vo svete, prioritne v stredoeurópskom priestore.

Podporujeme:

 • zapájanie sa zamestnanectva a študentstva do výmenných vzdelávacích a vedecko-výskumných pobytov a stáží v rámci existujúcich mobilitných schém;
 • medzinárodný rozmer vzdelávania prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích pobytov učiteľstva a študentstva zo zahraničných univerzít na našej fakulte, tvorbu ponuky predmetov v cudzom jazyku a spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami;
 • zapájanie sa pedagogických a vedeckých zamestnancov a zamestnankýň, študentov a študentiek doktorandského štúdia do medzinárodných vedecko-výskumných sietí, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, medzinárodných publikačných výstupov a podporovať ich aktívnu účasť na zahraničných konferenciách.

Partnerstvá a spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB: 

Platné dohody:

 • Univerzita manažmentu vzdelávania, Kyjev, Ukrajina
 • Pedagogická fakulta v Sombore, Univerzita v Novom Sade, Srbsko
 • Akademia Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny v Krakove, Poľsko
 • Instytut Sztuki, Akademia Pedagogiczna v Krakove, Poľsko
 • Rímskokatolícka vysoká škola pedagogická Jánoša Vitéza v Ostrihome, Maďarsko 
 • Pedagogická fakulta Vysokej školy Samuela Tešedíka v Szarvaši, Maďarsko 
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Jihočeská univerzita, České Budejovice
 • Univerzita Hradec Králové
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Jana Amose Komenského v Praze
 • Univerzita Karlova v Prahe
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Slezská univerzita v Opave
 • Niepanstwowa wyzsza szkola pedagogiczna w Bialymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyzsza Szkola Biznesu v Dabrowie Górniczej
 • Polish Naval Academy
 • Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • Holy Cross University in Kielce
 • Pedagogical University of Cracow
 • Wyzsza Szkola Humanistyczna im Króla S. Leszcyńskiego w Lesznie
 • The Pedagogical Academy in Lodz
 • Opole University
 • Stanislaw Staszik State School Higher Vocational Education in Pila
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimiera Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wroclawu
 • University of Zielona Gora
 • Karkonosze College in Jelenia Góra
 • Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 2016 – 2021
 • University of Gdansk
 • The Pontifical University of John Paul II in Cracow
 • University of Rzeszów, Rzeszow
 • Janusz Korczak, PL
 • PWSZ, Konin
 • PWSZ, Pila
 • Evangelische Theologische Faculteit, BELGIUM
 • VIA University College, DENMARK
 • University of Vic – Central University of Catalonia, SPAIN
 • OULU University of Applied Science, FINLAND
 • St. Patrick´s College Dublin City University, IRELAND
 • Windesheim University of Applied Aciences, HOLLAND
 • Driestar Educatief, Gouda, Netherlans
 • Liepaja University, LATVIA
 • Universität Hamburg, GERMANY
 • Aurel Vlaicu University of ARAD, ROMANIA
 • Eskişehir Osmangazi Üniversity, TURKEY
 • University of Applied Sciences, NORWAY
 • Evangelische Hochschule Dresden, GERMANY
 • University of the Aegean, GREECE
 • Mehmet Akif Ersoy University, TURKEY
 • Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, ROMANIA
 • University of Split, CROATIA
 • University of Salzburg, AUSTRIA
 • Theologische Hochschule Friedensau, Nemecko
 • Mykolas Romeris University, Vilnius, LITVA
 • University "St.Kliment Ohridski", BITOLA, MACEDÓNIA
 • Eberhard Karls Universität Tubingen, NEMECKO
 • Tilburg University, HOLANDSKO
 • Plovdiv University, Bulharsko
 • University of Barcelona, Španielsko