Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Všetky puiblikačné výstupy do roku 2023

Najnovšie učebnice a študijné texty

Vysokoškolská učebnica TU

Cvičebnica pre školské kluby detí TU

Príprava učiteľa primárneho vzdelávania na profesiu. Aby práca nebola záťažou  Príprava učiteľa primárneho vzdelávania na profesiu.pdf (umb.sk)

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie TU

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch. TU

Príprava učiteľky predprimárneho vzdelávania na profesiu. Aby práca nebola záťažou https://repo.umb.sk/xmlui/handle/123456789/438

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS

- Self-evaluation of future teachers´didactic competencies / Milena Lipnická, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová. In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictvo Adam Marszałek, 2019. - ISSN 1732-6729. - Vol. 57, no. 3 (2019), pp. 115-126.

[LIPNICKÁ, Milena (34%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (33%) - CABANOVÁ, Mariana (33%)]

- Reading preferences of younger learners in slovak-czech-polish comparison / Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - ISSN 1732-6729. - Vol. 61, no. 3 (2020), pp. 38-50

(BABIAKOVÁ, Simoneta (50%) – KASÁČOVÁ, Bronislava (50%). 

- International Comparison of the Social Context of Younger Pupils’ Reading / Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - ISSN 1732-6729. - Vol. 62, no. 1 (2021), pp. 99-110

(BABIAKOVÁ, Simoneta (50%) – KASÁČOVÁ, Bronislava (50%).

- Difficulty of professional activities subjectively perceived by Slovak primary education teachers / Simoneta Babiaková, Monika Brozmanová ... [et al.].
In: The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023. - ISSN 1732-6729. - Vol. 73, no. 3 (2023), pp. 189-200. Dostupné na: https://czasopisma.marszalek.com.pl/en/10-15804/tner/1325-tner2023/tner73/11620-tner2023314
[BABIAKOVÁ, Simoneta (25%) - BROZMANOVÁ, Monika (50%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (25%)]

 

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

BABIAKOVÁ,S. 2008. Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg, 2008. ISBN 978-80-8083-550-7.

BABIAKOVÁ, S. – KRATOCHVÍLOVÁ, E. a KOL. 2009. Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-754-9.

BABIAKOVÁ,S. - BRINDZA,J. -  ĎUROŠOVÁ,E.2008. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy v Žiline, 2008. ISBN 978-80-8070-840-5.

BABIAKOVÁ,S. - BRINDZA,J. -  ĎUROŠOVÁ,E.2008. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-431-9.

KASÁČOVÁ, B.- BABIAKOVÁ, S.- CABANOVÁ, M.- SEBEROVÁ, A.- FILIPIAK, E. 2011. Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : PF UMB, 2011, 393 s. ISBN 978-80-557-0162-2.

BABIAKOVÁ, S. 2011. Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach. Banská Bystrica : PF UMB, 2011, 134 s. ISBNM 978-80-557-0251-3.

BABIAKOVÁ, S.- CABANOVÁ, M. eds. 2012. Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Banská Bystrica : PF UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0442-5.

BABIAKOVÁ, S. 2013. Autoevalvácia školy a učiteľa. Banská Bystrica: PF UMB, 2013, 189 s. 978-80-557-0569-9.

BABIAKOVÁ, S. 2013. Jazykové spôsobilosti a ich diagnostikovanie v ranom vzdelávaní. In Kasáčová, B. - Cabanová, M. Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. Banská Bystrica : PF UMB, 2013, s. 73-86. ISBN 978-80-557-0606-1.

BABIAKOVÁ, S. a kol. 2014. Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch. Banská Bystrica : PF UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0738-9.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M., BABIAKOVÁ, S., HANESOVÁ, D., LIPNICKÁ, M., STEHLÍKOVÁ, J. 2016. Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania. Banská Bystrica : PF UMB, Vydavateľstvo Belianum, 2016. s. 55 - 72. ISBN 978-80-557-1153-9.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M., BABIAKOVÁ, S., HANESOVÁS, D., LIPNICKÁ, M., STEHLÍKOVÁ, J., KRNÁČOVÁ, I. 2017. Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie. Banská Bystrica: PF UMB, Vydavateľstvo Belianum, 2017.

BABIAKOVÁ S. 2017. Teacher competence and language teaching in multicultural context. Curent issues and suggestionsfor educational research. In Selected problems of teacher´ fuinctioning in Central and Eastern Europe/ a Polish-Czech-Slovak study. Ostrava: Faculty of Education, Ostrava University, 2017, ISBN 978-80-7464-952-3.

BABIAKOVÁ, S. - LIPNICKÁ, M. - ĎURICOVÁ, L. 2019 Kultútna gramotnosť. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vyfavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, s. 9-23, 2019. ISBN 978-80-557-1561-2.

BABIAKOVÁ, S. 2019. Rozvoj čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov v 1. ročníku základnej školy. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2019, s. 153-182.

BABIAKOVÁ, S. 2019. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov v ŠKD. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, s. 186-197.

BABIAKOVÁ, S., CABANOVÁ,M., LOMENČÍK. J., KOVÁČOVÁ-ŠVECOVÁ, Z. 2019. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v ŠKD. Cvičebnica. Banská Bystrica: UMB, Belianum, 2019. 

BABIAKOVÁ, S., KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. 2020. Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2020.

BABIAKOVÁ, S. SIMANOVÁ, L., STEHLÍKOVÁ, J. 2020. Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2020.

BABIAKOVÁ, S. a kol. 2022. Príprava učiteľa primárneho vzdelávania na profesiu.. Aby práca nebola záťažou. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB, 2022. 

BABIAKOvÁ, S., CABANOVÁ, M., LYNCH, Z. 2023. Príprava učiteľky predprimárneho vzdelávania na profesiu : aby práca nebola záťažou. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Belianum UMB, 2023.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=