Vysokoškolská učebnica TU

Cvičebnica pre školské kluby detí TU

Čítanie a čitatesľtvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie TU

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch. TU

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS

- Self-evaluation of future teachers´didactic competencies / Milena Lipnická, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová. In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictvo Adam Marszałek, 2019. - ISSN 1732-6729. - Vol. 57, no. 3 (2019), pp. 115-126.

[LIPNICKÁ, Milena (34%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (33%) - CABANOVÁ, Mariana (33%)]

- Readijg preferences of younger learners in slovak-czech-polish comparison / Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - ISSN 1732-6729. - Vol. 61, no. 3 (2020), pp. 38-50

(BABIAKOVÁ, Simoneta (50%) – KASÁČOVÁ, Bronislava (50%). 

International Comparison of the Social Context of Younger Pupils’ Reading / Simoneta Babiaková, Bronislava Kasáčová, In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - ISSN 1732-6729. - Vol. 62, no. 1 (2021), pp. 99-110

(BABIAKOVÁ, Simoneta (50%) – KASÁČOVÁ, Bronislava (50%).  

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

BABIAKOVÁ,S. 2008. Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg, 2008. ISBN 978-80-8083-550-7.

BABIAKOVÁ, S. – KRATOCHVÍLOVÁ, E. a KOL. 2009. Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-754-9.

BABIAKOVÁ,S. - BRINDZA,J. -  ĎUROŠOVÁ,E.2008. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy v Žiline, 2008. ISBN 978-80-8070-840-5.

BABIAKOVÁ,S. - BRINDZA,J. -  ĎUROŠOVÁ,E.2008. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-431-9.

KASÁČOVÁ, B.- BABIAKOVÁ, S.- CABANOVÁ, M.- SEBEROVÁ, A.- FILIPIAK, E. 2011. Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : PF UMB, 2011, 393 s. ISBN 978-80-557-0162-2.

BABIAKOVÁ, S. 2011. Riadenie školy v meniacich sa spoločenských podmienkach. Banská Bystrica : PF UMB, 2011, 134 s. ISBNM 978-80-557-0251-3.

BABIAKOVÁ, S.- CABANOVÁ, M. eds. 2012. Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Banská Bystrica : PF UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0442-5.

BABIAKOVÁ, S. 2013. Autoevalvácia školy a učiteľa. Banská Bystrica: PF UMB, 2013, 189 s. 978-80-557-0569-9.

BABIAKOVÁ, S. 2013. Jazykové spôsobilosti a ich diagnostikovanie v ranom vzdelávaní. In Kasáčová, B. - Cabanová, M. Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. Banská Bystrica : PF UMB, 2013, s. 73-86. ISBN 978-80-557-0606-1.

BABIAKOVÁ, S. a kol. 2014. Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch. Banská Bystrica : PF UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0738-9.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M., BABIAKOVÁ, S., HANESOVÁ, D., LIPNICKÁ, M., STEHLÍKOVÁ, J. 2016. Deti na prahu vzdelávania. Dôvody a možnosti ich skúmania. Banská Bystrica : PF UMB, Vydavateľstvo Belianum, 2016. s. 55 - 72. ISBN 978-80-557-1153-9.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M., BABIAKOVÁ, S., HANESOVÁS, D., LIPNICKÁ, M., STEHLÍKOVÁ, J., KRNÁČOVÁ, I. 2017. Deti na prahu vzdelávania. Výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie. Banská Bystrica: PF UMB, Vydavateľstvo Belianum, 2017.

BABIAKOVÁ S. 2017. Teacher competence and language teaching in multicultural context. Curent issues and suggestionsfor educational research. In Selected problems of teacher´ fuinctioning in Central and Eastern Europe/ a Polish-Czech-Slovak study. Ostrava: Faculty of Education, Ostrava University, 2017, ISBN 978-80-7464-952-3.

BABIAKOVÁ, S. - LIPNICKÁ, M. - ĎURICOVÁ, L. 2019 Kultútna gramotnosť. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vyfavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, s. 9-23, 2019. ISBN 978-80-557-1561-2.

BABIAKOVÁ, S. 2019. Rozvoj čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov v 1. ročníku základnej školy. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2019, s. 153-182.

BABIAKOVÁ, S. 2019. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov v ŠKD. In Lipnická a kol. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, s. 186-197.

BABIAKOVÁ, S., CABANOVÁ,M., LOMENČÍK. J., KOVÁČOVÁ-ŠVECOVÁ, Z. 2019. Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v ŠKD. Cvičebnica. Banská Bystrica: UMB, Belianum, 2019. 

BABIAKOVÁ, S., KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. 2020. Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2020.

BABIAKOVÁ, S. SIMANOVÁ, L., STEHLÍKOVÁ, J. 2020. Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v Banskej Bystrici, 2020.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=