Školské kluby detí a výchovné programy v ŠKD - Sylabus denné aj externé štúdium

Didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou - Sylabus denné

Vzdelávacia politika a školský manažment - Sylabus denné

Vzdelávacia politika a školský manažment - Sylabus externé

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole - Sylabus denné

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole - Sylabus externé

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:50 - 13:50
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=