Na výučbu didaktiky SJaL s praxou potrebujete vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia - predmet SJaL vo všetkých štyroch ročníkoch.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
pondelok od 13,00-14,30 = konzultácie k Odb. učit. praxi (UPPV Mgr. - 1. ročník, 2. ročník)

Kontaktný formulár

=