Mgr. Robert Sabo, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vyštudoval som odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval experienciálnu časť psychoterapeutického výcviku (550 hod.) v postgraduálnom kurze, organizovanom tou istou fakultou. Doktorandské štúdium som ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika.

Pracoval som v Detskom integračnom centre (v súčasnosti Centrum špeciálnopedagogického poradenstva) vo Zvolene, ako liečebný pedagóg. Neskôr ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici.

Externe spolupracoval s občianskym združením Návrat v oblasti práce s rodinami v kríze a oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.

Som predsedom rady občianskeho združenia Otvorená škôlka, ktoré realizuje aktivity pre deti v predškolskom veku a ich rodičov inšpirované metodikou tzv. lesných materských škôl.

Momentálne sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela ako vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, venujem najmä: 

- inkluzívnemu vzdelávaniu so zameraním na deti s rizikovým, resp. ohrozeným vývinom,

- tímovej spolupráci a jej špecifikám v prostredí škôl a školských zariadení,

- vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve,

- konceptu výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku v exteriéri.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=