print

Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Predseda komisie a fakultný koordinátor pre program ERASMUS+:

Členovia komisie a katedroví koordinátori pre program ERASMUS+:

  • Katedra andragogiky: Mgr. Martin Schubert, PhD.
  • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky: Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
  • Katedra etickej a občianskej výchovy: PaedDr. Janka Kyseľová, PhD.
  • Katedra pedagogiky: prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  • Katedra hudobnej kultúry: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
  • Katedra psychológie: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
  • Katedra sociálnej práce: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
  • Katedra výtvarnej kultúry: akad.mal. Eva Hnátová, ArtD. 
  • Katedra teológie a katechetiky: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. 

Kontaktný formulár

=