Úvod 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2018
Kontakt
tableH  Dostupné rozvrhy: tableH
Rozvrh ešte nie je dokončený
Rozvrh čaká na schválenie
Rozvrh je schválený študijným oddelením
Vyučovanie na externom štúdiu začína v piatok o 12.15 hod, v sobotu o 9.00 hod.
Posledná úprava rozvrhov prebehla 23.1.2015


Rozvrhy pre jednotlivé zmluvy

Číslo zmluvy: Popis: Druh štúdia: Miesto výučby: Stav: Počet štud.: Rozvrh:
116 rozširujúce štúdium PrPg Rozš IPV Žilina Rozvrh je schválený 36 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
117 rozširujúce štúdium PrPg Rozš IPV Žilina Rozvrh je schválený 42 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
216 rozširujúce štúdium - učiteľstvo výtvarného umenia Rozš IPV Žilina Rozvrh je schválený 25 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
217 rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania Rozš PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 16 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
101016 Andragogika - 2. ročník Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 12 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
102016 Pedagogika - vychovávateľstvo - 2.ročník Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
104016 Predškolská a elementárna pedagogika - 2. ročník Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 26 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
105016 Andragogika - 2. ročník Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
106016 Sociálna pedagogika - 2. ročník Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 8 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
107016 Sociálna práca - 2.ročník Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 8 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
108016 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 2. ročník Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
109016 Predškolská pedagogika - 2. ročník Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 9 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
110016 Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory 2.roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 1 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
201015 Andragogika -3.roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 9 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
202015 Pedagogika - vychovávateľstvo 3.roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 14 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
203015 Sociálna práca - 3.roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
204015 Predškolská a elementárna pedagogika - 3.roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 52 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
206015 Učiteľstvo psychológie a etickej výchovy - 3.roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 3 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
207015 Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - 3.roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
301017 Andragogika 1. ročník Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 2 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
302017 Pedagogika - vychovávateľstvo 1. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
303017 Sociálna práca 1. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 8 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
304017 Predškolská a elementárna pedagogika 1. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 23 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
305017 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory 1. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 2 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
306017 andragogika 1. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 4 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
307017 sociálna pedagogika 1. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 11 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
308017 sociálna práca 1. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
309017 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 1. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 3 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
310017 predškolská pedagogika 1. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
311017 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory 1. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
tableH  Prihlásenie: tableH
Meno:
Heslo:
Semester:

 

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.063 s.