Úvod 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2020
Kontakt
tableH  Dostupné rozvrhy: tableH
Rozvrh ešte nie je dokončený
Rozvrh čaká na schválenie
Rozvrh je schválený študijným oddelením
Vyučovanie na externom štúdiu začína v piatok o 12.15 hod, v sobotu o 9.00 hod.
Posledná úprava rozvrhov prebehla 23.1.2015


Rozvrhy pre jednotlivé zmluvy

Číslo zmluvy: Popis: Druh štúdia: Miesto výučby: Stav: Počet štud.: Rozvrh:
118 rozširujúce štúdium predprimárne vzdelávanie Rozš IPV Žilina Rozvrh je schválený 26 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
119 rozširujúce štúdium učiteľstva psychológie Rozš IPV Žilina Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
218 rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania Rozš PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 44 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
219 rozširujúce štúdium učiteľstvo výtvarného umenia Rozš PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
318 rozširujúce štúdium učiteľstvo výtvarného umenia Rozš PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 16 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
418 rozširujúce štúdium predprimárneho vzdelávania Rozš PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 13 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
104016 Predškolská a elementárna pedagogika - 4. ročník Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 6 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
201018 Andragogika - 2. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 2 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
202018 Pedagogika - vychovávateľstvo - 2. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 2 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
203018 Sociálna práca - 2. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
204018 Predškolská a elementárna pedagogika - 2. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 27 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
205018 Ekonomika a manažment sociálnej práce - 2. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 3 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
206018 Andragogika - 2. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
207018 Sociálna pedagogika - 2. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 9 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
208018 Sociálna práca - 2. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 11 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
209018 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 2. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 31 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
210018 Predškolská pedagogika - 2. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
211018 Učiteľstvo hudobného umenia - školské hudobné súbory - 2. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 6 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
212018 Učiteľstvo psychológie - etickej výchovy - 2.roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 1 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
301017 Andragogika 3. ročník Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 3 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
302017 Pedagogika - vychovávateľstvo 3. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 5 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
303017 Sociálna práca 3. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
304017 Predškolská a elementárna pedagogika 3. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
305017 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory 3. roč. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 1 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
309017 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 3. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 4 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
310017 predškolská pedagogika 3. roč. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 2 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
401019 Andragogika - 1. ročník Bc Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 9 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
402019 Pedagogika - vychovávateľstvo 1.roč. Bc Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
403019 Sociálna práca - 1.roč. bc Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
404019 Predškolská a elementárna pedagogika - 1. roč. bc Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 43 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
406019 Ekonomika a manažment sociálnej práce - 1. roč. bc. Bc. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 5 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
407019 Andragogika - 1.roč. Mgr. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 6 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
408019 Sociálna pedagogika - 1. roč. Mgr. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 5 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
409019 Sociálna práca - 1. roč. Mgr. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 4 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
410019 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 1. roč. Mgr. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 8 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
411019 Predškolská pedagogika - 1. roč. Mgr. Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 5 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
999999 všeobecný základ Mgr. PF UMB Banská Bystrica Rozvrh je schválený 99 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
tableH  Prihlásenie: tableH
Meno:
Heslo:
Semester:

 

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.069 s.