Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 999999
Názov štúdia: všeobecný základ Bc.+Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 2
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 Všeobecná a vývinová psychológia /D 006/ 6 / 99 L / H doc.PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
24. 9. 2021 sociológia výchovy a sociálna patológia /C 131/ 13 / 99 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
24. 9. 2021 Všeobecná a vývinová psychológia /D 006/ 6 / 99 L / H Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
1. 10. 2021 teória rozvoja osobnosti žiaka /C 208/ 10 / 99 L / H prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
1. 10. 2021 sociológia výchovy a sociálna patológia /C 131/ 13 / 99 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
8. 10. 2021 špeciálna a inkluzíva pedagogika /D 001/ 12 / 99 L / H doc.PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
8. 10. 2021 teória rozvoja osobnosti žiaka /C 208/ 10 / 99 L / H prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
15. 10. 2021 začínajúci učiteľ v praxi /C 003/ 12 / 99 L / H doc.PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD.
15. 10. 2021 psychologické a sociálne aspekty učenia /C 108/ 13 / 99 L / H PhDr. Beáta Gurgová Žitniaková,PhD.
22. 10. 2021 koncepcie multikultúrnej výchovy /C 003/ 12 / 99 L / H doc.PaedDr. Katarína Vančíkova, PhD.
22. 10. 2021 psychologické a sociálne aspekty učenia /C 108/ 13 / 99 L / H doc.PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
29. 10. 2021 človek, kultúra, spoločnosť /C 002/ 12 / 99 L / H Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
29. 10. 2021 teória výchovy a pg. diagnostika /D 006/ 12 / 99 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
5. 11. 2021 informatika pre učiteľov - Taj. 40, PC učebňa 135 12 / 99 L / H dr. Spodniaková-Pfefferová, PhD.
5. 11. 2021 kompenzačná edukácia - vedenie detí s poruchami učena /C 003/ 12 / 99 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
12. 11. 2021 všeobecná didaktika /C 131/ 13 / 99 L / H doc.PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD.
26. 11. 2021 všeobecná didaktika /C 131/ 13 / 99 L / H doc.PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.041 s.