Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 411019
Názov štúdia: Predškolská pedagogika - 3. roč. Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
14. 9. 2021 sebareflexia a profesijný rozvoj učiteľa /C 003/ 13 / 4 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
8. 10. 2021 hodnotenie v MŠ /A 202/ 13 / 4 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
8. 10. 2021 hodnotenie v MŠ /A 201/ 13 / 4 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
29. 10. 2021 sebareflexia a profesijný rozvoj učiteľa /C 024/ 13 / 4 L / H prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
29. 10. 2021 sebareflexia a profesijný rozvoj učiteľa /C 229/ 13 / 4 L / H prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
26. 11. 2021 literatúra pre deti predškolského veku /C 208/ 13 / 4 L / H Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.024 s.