Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 410019
Názov štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 3. roč. Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 didaktika umelecko-výchovných ppredmetov s praxou /A 307/ 10 / 8 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
1. 10. 2021 didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou / C 330/ 10 / 8 L / H PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
12. 11. 2021 výberový seminár k didaktike spoločenskovedných predmetov /A 101 + A 105/ 8 / 8 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
12. 11. 2021 výberový seminár k didaktike spoločenskovedných predmetov /A 101 + A 105/ 5 / 8 L / H Mgr. Petra Fridrichova, PhD.
19. 11. 2021 nástroj a pohyb v hudobnej edukácii /tančiareň/ 13 / 8 L / H Mgr.art.Martin Urban, PhD.
3. 12. 2021 didaktika umelecko-výchovných ppredmetov s praxou /A 307/ 6 / 8 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
3. 12. 2021 didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou / C 330/ 6 / 8 L / H PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.029 s.