Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 406019
Názov štúdia: Ekonomika a manažment sociálnej práce - 3.roč. Bc. Druh štúdia: Bc. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
14. 9. 2021 sociálna práca s komunitou /A 001/ 13 / 6 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
17. 9. 2021 sociálna prevencia /A 105/ 13 / 6 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
1. 10. 2021 sociálna práca s komunitou /A 105/ 10 / 6 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
8. 10. 2021 sociálna patológia a prevencia /A 105/ 13 / 6 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
15. 10. 2021 sociálne služby 2 /C 001/ 13 / 6 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
5. 11. 2021 sociálne podnikanie /výučba na EF/ 13 / 6 L / H prof. PaedDr. Gabriela Korimová, CSc.
12. 11. 2021 projektový manažment /A 201/ 10 / 6 L / H doc.PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
19. 11. 2021 projektový manažment /A 202/ 10 / 6 L / H doc.PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
26. 11. 2021 terénna sociálna práca /A 105/ 13 / 6 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.027 s.