Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 404019
Názov štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika -3. roč. bc Druh štúdia: Bc. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 filozofické a sociálne súvislosti edukácie /C 229/ 10 / 32 L / H prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
13. 9. 2021 asistentská prax v 1.ročníku ZŠ /C 229/ 2 / 32 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
14. 9. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 8 / 32 L / H prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
1. 10. 2021 informačné technológie a edukačné zdroje /A 104 + A 102/ 13 / 32 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
8. 10. 2021 prírodovedné učebné aktivity /A 102 / 13 / 32 L / H PaedDr. Marian Trnka, PhD.
15. 10. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 8 / 32 L / H PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.
22. 10. 2021 školské kluby detí a výchovné programy v ŠKD /C 002/ 10 / 32 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
29. 10. 2021 informačné technológie a edukačné zdroje /A 104 + A 102/ 13 / 32 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
5. 11. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 11 / 32 L / H doc.PaedDr. Katarína Vančíkova, PhD.
12. 11. 2021 filozofické a sociálne súvislosti edukácie /C 229/ 10 / 32 L / H prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
19. 11. 2021 psychomotorické hry a cvičenia /telocvičňa/ 13 / 32 L / H Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
26. 11. 2021 spoločenskovedné učebné aktivity /A 104 + A 201/ 13 / 32 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
3. 12. 2021 pedagogická psychológia 1 /D 006/ 10 / 32 L / H PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
10. 12. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 5 / 32 L / H doc.PaedDr. Katarína Vančíkova, PhD.
10. 12. 2021 asistentská prax v 1.ročníku ZŠ /C 003/ 5 / 32 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
17. 12. 2021 pedagogická psychológia 1 /D 006/ 10 / 32 L / H PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok vyučovania od 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.042 s.