Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 403019
Názov štúdia: Sociálna práca - 3.roč. bc Druh štúdia: Bc. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 rozvojové vzdelávanie /A 105/ 13 / 8 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
14. 9. 2021 sociálna práca s komunitou /A 001/ 13 / 8 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
17. 9. 2021 sociálna prevencia /A 105/ 13 / 8 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
1. 10. 2021 sociálna práca so závislým klientov /A 202/ 13 / 8 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
8. 10. 2021 sociálna prevencia /A 105/ 10 / 8 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
29. 10. 2021 sociálna psychológia /C 004/ 13 / 8 L / H PhDr. Beáta Gurgová Žitniaková,PhD.
5. 11. 2021 sociálne zručnosti soc. pracovníka /A 202/ 13 / 8 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
19. 11. 2021 špeciálna pedagogika /C 003/ 13 / 8 L / H doc.PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
26. 11. 2021 základy trestného práva /A 201/ 13 / 8 L / H Rozvoj
3. 12. 2021 sociálna práca s komunitou /A 105/ 10 / 8 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
10. 12. 2021 práca s rómskym etnikom /A 001/ 13 / 8 L / H Rozvoj
17. 12. 2021 rozvojové vzdelávanie /A 105/ 13 / 8 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby o 8.15 hod. na PF
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.044 s.