Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 402019
Názov štúdia: Pedagogika - vychovávateľstvo 3.roč. Bc Druh štúdia: Bc. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 teória rodinnej výchovy /C 330/ 13 / 4 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
1. 10. 2021 výchovné poradenstvo /C 003/ 13 / 4 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
8. 10. 2021 teória rodinnej výchovy /C 330/ 13 / 4 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
15. 10. 2021 elementárna pedagogika /C 330/ 13 / 4 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
22. 10. 2021 seminár k záverečnej práci /C 330/ 13 / 4 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
5. 11. 2021 výchova k manželstvu a rodičovstvu /C 330/ 13 / 4 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
12. 11. 2021 organizácia a legislatíva školstva /C 330/ 13 / 4 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
19. 11. 2021 špeciálna pedagogika /C 003/ 13 / 4 L / H doc.PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
3. 12. 2021 organizácia a legislatíva školstva /C 001/ 13 / 4 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.046 s.