Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 401019
Názov štúdia: Andragogika - 3. ročník Bc Druh štúdia: Bc. Semester: 5
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
17. 9. 2021 filozofické a sociálne súvislosti edukácie SP /C 004/ 10 / 8 L / H prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
24. 9. 2021 profesijná andragogika /C 001/ 10 / 8 L / H Mgr. Martin Schubert, PhD.
1. 10. 2021 sociálna andragogika /C 025/ 10 / 8 L / H Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.
15. 10. 2021 didaktika dospelých 2 /C 024/ 10 / 8 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
22. 10. 2021 filozofické a sociálne súvislosti edukácie SP /C 229/ 10 / 8 L / H prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
29. 10. 2021 kultúrna andragogika /C 022 - zasadačka KAND/ 10 / 8 L / H prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
5. 11. 2021 profesijná andragogika /zasadač. KAND/ 10 / 8 L / H Mgr. Martin Schubert, PhD.
19. 11. 2021 špeciálna andragogika /C 003/ 12 / 8 L / H doc.PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
26. 11. 2021 sociálna andragogika /C 022 - zasad/ 10 / 8 L / H Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.
3. 12. 2021 didaktika dospelých 1 /C 024/ 10 / 8 L / H Mgr. Nikola Gumanová
10. 12. 2021 kultúrna andragogika /C 022 - zasadačka KAND/ 10 / 8 L / H Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby od 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.038 s.