Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 308021
Názov štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 1.roč. Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 didaktika matematiky s praxou /D 006/ 12 / 53 L / H Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
14. 9. 2021 didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou /D 006/ 12 / 53 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
17. 9. 2021 písmo a písanie /C 208/ 13 / 53 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
24. 9. 2021 sociálno-psychologický výcvik 2 /A skupina/ A 106 13 / 27 L / H PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
1. 10. 2021 didaktika matematiky s praxou /D 006/ A+B skupina 10 / 53 L / H Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
8. 10. 2021 sociálno-psychologický výcvik 2 /B skupina/ A 106 13 / 26 L / H PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
22. 10. 2021 didaktika a manažment triedy /D 006/ 5 / 53 L / H prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
22. 10. 2021 didaktika a manažment triedy /D 006/ 5 / 53 L / H prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
29. 10. 2021 didaktika a manažment triedy /D 001/ 11 / 53 L / H prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
5. 11. 2021 didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou /D 006/ 10 / 53 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
12. 11. 2021 didaktika a manažment triedy /D 006/ 13 / 53 L / H prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
19. 11. 2021 alternatívne školy a inovačné programy /D 001/ 13 / 53 L / H prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
26. 11. 2021 didaktika matematiky s praxou /D 006/ 10 / 53 L / H Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
10. 12. 2021 didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou /D 006/ 10 / 53 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
17. 12. 2021 výtvarné projekty 2 /C 307/ 13 / 53 L / H PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby 8:15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.037 s.