Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 307021
Názov štúdia: sociálna pedagogika - 1.roč. Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 sociálno-pedagogická diagnostika a kazuistika /C 003/ 13 / 18 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
8. 10. 2021 sociálna pedagogika 2 /C 131/ 13 / 18 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
29. 10. 2021 sociálno-pedagogická práca v školách a školských zariadeniach /C 108/ 13 / 18 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
5. 11. 2021 sociálno-pedagogická diagnostika a kazuistika /C 108/ 13 / 18 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
12. 11. 2021 sociálna pedagogika 2 /C 003/ 13 / 18 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
19. 11. 2021 sociálno-výchovná terénna prax 0 / 18 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
19. 11. 2021 sociálno-pedagogická práca v školách a školských zariadeniach /C 003/ 13 / 18 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
26. 11. 2021 patopsychológia 13 / 18 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
3. 12. 2021 inkluzívna pedagogika /C 108/ 13 / 18 L / H doc.PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
10. 12. 2021 profesijná etika /C 025/ 13 / 18 L / H Mgr. Martin Schubert, PhD.
17. 12. 2021 patopsychológia 13 / 18 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.025 s.