Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 306021
Názov štúdia: sociálna práca - 1.roč. Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 probácia a mediácia /C 004/ 13 / 13 L / H prof.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
14. 9. 2021 subkultúry mládeže /C 004/ 13 / 13 L / H Mgr. Roland Sivok
17. 9. 2021 filozofické a sociálne súvislosti edukácie SP /C 004/ 10 / 13 L / H prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
24. 9. 2021 teória sociálnej práce /C 004/ 13 / 13 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
8. 10. 2021 teória sociálnej práce /C 004/ 13 / 13 L / H prof.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
22. 10. 2021 filozofické a sociálne súvislosti edukácie SP /C 004/ 10 / 13 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
26. 11. 2021 etické dilemy v sociálnej práci /C 004/ 13 / 13 L / H doc.PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby je o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.018 s.