Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 305021
Názov štúdia: Andragogika - 1.roč. Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
8. 10. 2021 andragogická diagnostika /zasadačka KAND/ 10 / 7 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
22. 10. 2021 andragogická diagnostika /C 001/ 10 / 7 L / H Mgr. Zuzana Gredecka
5. 11. 2021 psychohygiena a duševné zdravie /C 002/ 12 / 7 L / H PaedDr. Lucia Pašková, PhD
26. 11. 2021 teoretické koncepcie edukácie dospelých /C 024/ 12 / 7 L / H Mgr. Martin Schubert, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.018 s.