Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 304021
Názov štúdia: predškolská a elementárna pedagogika - 1. roč. bc. Druh štúdia: Bc. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 spoločenskovedné vzdelávanie /D 001/ 13 / 49 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
17. 9. 2021 hra na hudobnom nástroji /A 301/ 13 / 49 L / H PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
17. 9. 2021 Základy hudobnej edukácie B skupina /A 301+ A 202/ 10 / 24 L / H PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
17. 9. 2021 základy hudobnej edukácie /skupina A/ A 307 10 / 25 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
24. 9. 2021 teória výchovy a vzdelávania /D 001/ 10 / 49 L / H prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
1. 10. 2021 teória výchovy a vzdelávania /D 001/ 10 / 49 L / H doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
8. 10. 2021 propedeutika matematiky /D 006/ 10 / 49 L / H Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
15. 10. 2021 základy slovenského jazyka /D 001/ 13 / 49 L / H Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
22. 10. 2021 emocionálna výchova /D 001/ od 8.15 hod. 6 / 49 L / H PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.
29. 10. 2021 základy slovenského jazyka A skupina /C 025/ 13 / 25 L / H Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
29. 10. 2021 propedeutika matematiky /B skupina / C 208/ 10 / 24 L / H Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
5. 11. 2021 propedeutika matematiky A skupina /C 208/ 10 / 25 L / H Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
5. 11. 2021 základy sovenského jazyka B skupina /c 229/ 13 / 24 L / H Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
12. 11. 2021 hra na hudobnom nástroji /A 301/ 13 / 49 L / H PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
12. 11. 2021 základy hudobnej edukácie /skupina A/ A 307 10 / 24 L / H PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
12. 11. 2021 základy hudobnej edukácie /B skupina/ A 201 + A 301 10 / 25 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
19. 11. 2021 spoločenskovedné vzdelávanie /D 001/ 7 / 49 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
26. 11. 2021 základy hudobnej edukácie /A 307/ 6 / 49 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
26. 11. 2021 emocionálna výchova /D 001/ 7 / 49 L / H PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.
10. 12. 2021 hra na hudobnom nástroji /A 301/ 13 / 49 L / H PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.05 s.