Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 303021
Názov štúdia: sociálna práca - 1.roč. bc. Druh štúdia: Bc. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 sociálno-psycholog. tréning /A 106/ 10 / 19 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
14. 9. 2021 sociálno-psycholog. tréning /A 106/ 10 / 19 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
24. 9. 2021 úvod do štúdia /A 001/ 13 / 19 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
1. 10. 2021 teoretické základy sociálnej práce /A 001/ 10 / 19 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
22. 10. 2021 edukačné základy sociálnej práce /A 001/ 10 / 19 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
5. 11. 2021 základy psychológie /C 024/ 13 / 19 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
12. 11. 2021 základy psychológie /C 004/ 13 / 19 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
19. 11. 2021 sociálno-psycholog. tréning /A 106/ 10 / 19 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
26. 11. 2021 teoretické základy sociálnej práce /A 001/ 10 / 19 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
3. 12. 2021 edukačné základy sociálnej práce /A 001/ 10 / 19 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
10. 12. 2021 základy práva /A 105/ 13 / 19 L / H Rozvoj
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.029 s.