Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 302021
Názov štúdia: pedagogika - vychovávateľstvo - 1.roč.bc Druh štúdia: Bc. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 všeobecná pedagogika /C 024/ 13 / 12 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
8. 10. 2021 všeobecná pedagogika /C 024/ 13 / 12 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
15. 10. 2021 všeobecná a pedagogická psychológia /C 004/ 13 / 12 L / H doc.PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
29. 10. 2021 informačné technológie a mediálna výchova /C 131/ 13 / 12 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
12. 11. 2021 filozofia výchovy /C 004/ 13 / 12 L / H doc. Ján Kaliský, PhD.
26. 11. 2021 filozofia výchovy /C 003/ 13 / 12 L / H doc. Ján Kaliský, PhD.
3. 12. 2021 pedagogická komunikácia /C 025/ 13 / 12 L / H doc.PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD.
10. 12. 2021 exkurzia 0 / 12 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.018 s.