Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 301021
Názov štúdia: Andragogika - 1.roč. bc Druh štúdia: Bc. Semester: 1
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 úvod do štúdia vied o výchove /C 024/ 13 / 9 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
8. 10. 2021 úvod do štúdia vied o výchove /C 024/ 13 / 9 L / H PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
22. 10. 2021 dejiny edukácie dospelých /C 024/ 13 / 9 L / H prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
5. 11. 2021 všeobecná psychológia a psychológia osobnosti /C 024/ 13 / 9 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
12. 11. 2021 všeobecná psychológia a psychológia osobnosti /C 024/ 13 / 9 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
19. 11. 2021 dejiny edukácie dospelých /C 024/ 13 / 9 L / H prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.016 s.