Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 204018
Názov štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika -4. roč. Druh štúdia: Bc. Semester: 7
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 asistentská prax v 1.ročníku ZŠ /C 229/ 2 / 25 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
24. 9. 2021 rozvíjanie jazykových kompetencií v ZŠ /C 208/ 13 / 25 L / H doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
1. 10. 2021 informačné technológie a edukačné zdroje /A 104 + A 102/ 13 / 25 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
22. 10. 2021 školské kluby detí a výchovné programy v ŠKD /C 002/ 10 / 25 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
29. 10. 2021 informačné technológie a edukačné zdroje /A 104 + A 102/ 13 / 25 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
10. 12. 2021 asistentská prax v 1.ročníku ZŠ /C 003/ 5 / 25 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.024 s.