Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 112020
Názov štúdia: učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - 2.roč. Druh štúdia: Mgr. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 didaktika hudobnej výchovy 3 a historická a pedagogická interpretácia hudby 13 / 4 L / H doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
24. 9. 2021 prax priebežná výstupová z UHU 0 / 4 L / H doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
24. 9. 2021 prax priebežná výstupová zo ŠHS 2 0 / 4 L / H doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
1. 10. 2021 didaktika hudobnej výchovy 3 a historická a pedagogická interpretácia hudby 13 / 4 L / H Mgr. Pavel Martinka, PhD.
8. 10. 2021 collegium musicum a koncertná príprava 3 13 / 4 L / H Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
15. 10. 2021 spevácky zbor 3 13 / 4 L / H Mgr. et Mgr. art.Monika Bažíková, PhD.
22. 10. 2021 tvorba kurikúl a projektov a metodika riadenia súborov 7 / 4 L / H doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
5. 11. 2021 tvorba kurikúl a projektov a metodika riadenia súborov 13 / 4 L / H Mgr.art.Martin Urban, PhD.
12. 11. 2021 hudobné súbory vokálne a inštrumentálne 3 13 / 4 L / H Mgr. Pavel Martinka, PhD.
19. 11. 2021 hudobné skupiny vokálne a inštrumentálne 3 13 / 4 L / H Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
Výučba na katedre hudobnej kultúry
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.028 s.