Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 111020
Názov štúdia: predškolská pedagogika - 2.roč. Druh štúdia: Mgr. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 pedagogické poradenstvo a tímová práca /C 002/ 13 / 11 L / H Mgr. Robert Sabo, PhD.
14. 9. 2021 sebareflexia a profesijný rozvoj učiteľa /C 003/ 13 / 11 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
17. 9. 2021 mediálna výchova /C 002/ 13 / 11 L / H Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
24. 9. 2021 alternatívne školy a inovačné progrmy 3 /C 208/ 13 / 11 L / H prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
1. 10. 2021 metodológia edukačných vied a akčný výskum /C 003/ 10 / 11 L / H prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
8. 10. 2021 hodnotenie v MŠ /A 202/ 13 / 11 L / H Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
15. 10. 2021 edukácia detí so špecifickými vzdelávacími potrebami 1 /C 208/ 13 / 11 L / H doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
22. 10. 2021 koncepcie mutikultúrnej výchovy /C 003/ 13 / 11 L / H doc.PaedDr. Katarína Vančíkova, PhD.
29. 10. 2021 sebareflexia a profesijný rozvoj učiteľa /C 024/ 13 / 11 L / H prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
5. 11. 2021 metodológia edukačných vied a akčný výskum /C 003/ 10 / 11 L / H PaedDr. Marian Trnka, PhD.
12. 11. 2021 edukácia detí so špecifickými vzdelávacími potrebami 1 /C 208/ 13 / 11 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
19. 11. 2021 edukácia detí so špecifickými vzdelávacími potrebami 2 /C 208/ 13 / 11 L / H Mgr. Robert Sabo, PhD.
26. 11. 2021 literatúra pre deti predškolského veku /C 208/ 13 / 11 L / H Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
3. 12. 2021 edukácia detí so špecifickými vzdelávacími potrebami 2 /C 208/ 13 / 11 L / H Mgr. Robert Sabo, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.046 s.