Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 110020
Názov štúdia: učiteľstvo pre primárne vzdelanie - 2.roč. Druh štúdia: Mgr. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 pedagogické poradenstvo a tímová práca /C 002/ 13 / 24 L / H Mgr. Robert Sabo, PhD.
14. 9. 2021 didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou /D 006/ 12 / 24 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
17. 9. 2021 mediálna výchova /C 002/ 13 / 24 L / H Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
24. 9. 2021 didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou / A 307/ 10 / 24 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
1. 10. 2021 didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou / C 330/ 10 / 24 L / H PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
8. 10. 2021 kompenzačná edukácia - vedenie detí s poruchami učena /C 208/ 7 / 24 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
8. 10. 2021 kompenzačná edukácia - vedenie detí s poruchami učena /C 208/ 6 / 24 L / H Mgr. Robert Sabo, PhD.
15. 10. 2021 didaktika telesnej výchovy s praxou /telocvičňa/ 13 / 24 L / H PaedDr. Robert Rozim, PhD.
22. 10. 2021 kompenzačná edukácia - vedenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia /C 003/ 13 / 24 L / H Mgr. Robert Sabo, PhD.
29. 10. 2021 základy športových hier/gymnastika a tanec /telocvičňa/ 5 / 24 L / H PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
29. 10. 2021 základy športových hier/gymnastika a tanec /telocvičňa/ 5 / 24 L / H PaedDr. Boris Beťák, PhD.
29. 10. 2021 základy športových hier/gymnastika a tanec /telocvičňa/ 3 / 24 L / H Mgr. Michaela Slováková, PhD.
5. 11. 2021 didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou /D 006/ 10 / 24 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
12. 11. 2021 výberový seminár k didaktike spoločenskovedných predmetov /A 101 + A 105/ 8 / 24 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
12. 11. 2021 výberový seminár k didaktike spoločenskovedných predmetov /A 101 + A 105/ 5 / 24 L / H Mgr. Petra Fridrichova, PhD.
19. 11. 2021 nástroj a pohyb v hudobnej edukácii /tančiareň/ 13 / 24 L / H Mgr.art.Martin Urban, PhD.
26. 11. 2021 didaktika telesnej výchovy s praxou /telocvičňa/ 13 / 24 L / H PaedDr. Robert Rozim, PhD.
3. 12. 2021 didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou / C 330/ 6 / 24 L / H PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
3. 12. 2021 didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou / A 307/ 6 / 24 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
10. 12. 2021 didaktika slovenského jazyka a literatúry s praxou /D 006/ 10 / 24 L / H doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
17. 12. 2021 písmo a písanie /D 001/ 13 / 24 L / H Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.052 s.