Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 109020
Názov štúdia: sociálna pedagogika - 2.roč. Druh štúdia: Mgr. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 náhradná starostlivosť 2 /C 002/ 13 / 7 L / H doc.PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
1. 10. 2021 ekonómia vzdelávania /C 025/ 13 / 7 L / H doc.Ing. Martin Hronec, PhD.
8. 10. 2021 prevencia sociálnej patológie /C 108/ 13 / 7 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
15. 10. 2021 personálny manažment /A 201/ začiatok o 9.00 hod. 7 / 7 L / H Ing. Filip Flaška, PhD.
22. 10. 2021 supervízia v sociálno-výchovnej práci sociálnych pedagógov /A 105/ 13 / 7 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
29. 10. 2021 predškolská pedagogika 2 /C 003/ 13 / 7 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
5. 11. 2021 ekonómia vzdelávania /C 025/ 13 / 7 L / H doc.Ing. Martin Hronec, PhD.
12. 11. 2021 personálny manažment /C 001/ začiatok o 9.00 hod. 6 / 7 L / H Ing. Filip Flaška, PhD.
19. 11. 2021 politika zamestnanosti /A 201 13 / 7 L / H prof.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
26. 11. 2021 probačná a mediačná služba pre sociálnych pedagógov /C 004/ 13 / 7 L / H prof.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
3. 12. 2021 prevencia sociálnej patológie /C 108/ 13 / 7 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
10. 12. 2021 sociálno-výchovná práca s rizikovými deťmi a mládežou /C 108/ 13 / 7 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.033 s.