Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 108020
Názov štúdia: sociálna práca - 2.roč. Druh štúdia: Mgr. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
17. 9. 2021 riziková mládež /A 105/ 13 / 7 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
24. 9. 2021 sociálna práca s minoritami /A 202/ 13 / 7 L / H Phdr. Katarína Kurčíková, PhD.
1. 10. 2021 metódy a techniky SP 2 /A 202/ 13 / 7 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
15. 10. 2021 penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť /A 202/ 13 / 7 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
22. 10. 2021 supervízia /A 105/ 13 / 7 L / H doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
5. 11. 2021 Metodológia SP 2 /A 202/ 13 / 7 L / H doc.PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
12. 11. 2021 sociálna práca s minoritami /A 202/ 13 / 7 L / H Phdr. Katarína Kurčíková, PhD.
26. 11. 2021 Metodológia SP 2 /A 202/ 13 / 7 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
10. 12. 2021 náhradná rodinná starostlivosť /A 202/ 7 / 7 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
10. 12. 2021 náhradná rodinná starostlivosť /A 202/ 6 / 7 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.028 s.