Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 104020
Názov štúdia: predškolská a elementárna pedagogika - 2.roč. Druh štúdia: Bc. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 spoločenskovedné vzdelávanie /D 001/ 13 / 37 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
14. 9. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 8 / 37 L / H prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
16. 9. 2021 hra na hudobnom nástroji /A 301/ 13 / 37 L / H PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
16. 9. 2021 Hudobné praktikum /A 307/ 13 / 37 L / H doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
17. 9. 2021 matematická gramotnosť 2 /A 201/ 13 / 37 L / H Mgr. Daniela Guffová, PhD.
24. 9. 2021 literatúra pre detí a médiá /C 229/ 13 / 37 L / H Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
1. 10. 2021 základy výtvarnej edukácie /A 307/ 13 / 37 L / H Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
8. 10. 2021 matematická gramotnosť 2 /A 201/ 13 / 37 L / H Mgr. Daniela Guffová, PhD.
15. 10. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 006/ 8 / 37 L / H PaedDr. Monika Brozmanová, PhD.
22. 10. 2021 základné telovýchovné činnosti /telocvičňa/ 10 / 37 L / H PaedDr. Boris Beťák, PhD.
29. 10. 2021 základy výtvarnej edukácie /A 307/ 6 / 37 L / H Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
29. 10. 2021 literatúra pre detí a médiá /C 229/ 7 / 37 L / H Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
5. 11. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 11 / 37 L / H doc.PaedDr. Katarína Vančíkova, PhD.
12. 11. 2021 základné telovýchovné činnosti /telocvičňa/ 10 / 37 L / H Mgr. Michaela Slováková, PhD.
19. 11. 2021 spoločenskovedné vzdelávanie /D 001/ 7 / 37 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
19. 11. 2021 spoločenskovedné učebné aktivity /A 104 + A 201/ 6 / 37 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
26. 11. 2021 literatúra pre detí a médiá /C 229/ 13 / 37 L / H Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
3. 12. 2021 pedagogická psychológia A /D 006/ 10 / 37 L / H PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
10. 12. 2021 teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania /D 001/ 5 / 37 L / H doc.PaedDr. Katarína Vančíkova, PhD.
10. 12. 2021 spoločenskovedné učebné aktivity /A 104 + A 201/ 7 / 37 L / H PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
17. 12. 2021 pedagogická psychológia A /D 006/ 10 / 37 L / H PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby na PF o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.053 s.