Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 103020
Názov štúdia: sociálna práca - 2.roč. Druh štúdia: Bc. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
13. 9. 2021 sociálna patológia /A 001/ 10 / 13 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
24. 9. 2021 sociálna patológia /A 105/ 10 / 13 L / H PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
1. 10. 2021 pracovné právo /Právnická fakulta/ 12 / 13 L / H JUDr. Petríková Lucia
8. 10. 2021 sociálne služby 1 /A 001/ 10 / 13 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
15. 10. 2021 verejná správa a správne právo /A 105/ 10 / 13 L / H prof.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
29. 10. 2021 verejná správa a správne právo /A 105/ 10 / 13 L / H prof.PaedDr. Peter Jusko, PhD.
5. 11. 2021 sociálne služby 1 /A 001/ 10 / 13 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
12. 11. 2021 metódy a techniky SP 1 /A 201/ 10 / 13 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
19. 11. 2021 filozofické základy SP /A 001/ 10 / 13 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
26. 11. 2021 metódy a techniky SP 1 /A 105/ 10 / 13 L / H Mgr. Jana Šolcová, PhD.
26. 11. 2021 terénna sociálna práca /A 105/ 13 / 13 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
3. 12. 2021 tretí sektor a MVO 1 /C 004/ 13 / 13 L / H doc.PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
10. 12. 2021 filozofické základy SP /A 001/ 10 / 13 L / H PhDr. Marek Stachoň, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
Začiatok výučby od 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.033 s.