Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 102020
Názov štúdia: pedagogika - vychovávateľstvo 2.roč. Druh štúdia: Bc. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
17. 9. 2021 sociálna patológia a jej prevencia /C 131/ 13 / 10 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
24. 9. 2021 práca s rizikovou mládežou /C 108/ 13 / 10 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
15. 10. 2021 sociálna patológia a jej prevencia /C 131/ 13 / 10 L / H doc.PhDr. Miriam Niklová, PhD.
22. 10. 2021 sociológia výchovy a vzdelávania /C 131/ 13 / 10 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
5. 11. 2021 sociológia výchovy a vzdelávania /C 131/ 13 / 10 L / H doc.PhDr. Mário Dulovics, PhD.
12. 11. 2021 tvorba a organizácia voľnočasových aktivít /C 108/ 13 / 10 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
19. 11. 2021 alternatívne pedagociké koncepcie /C 131/ 13 / 10 L / H PaedDr. Štefan Petrík, PhD.
26. 11. 2021 tvorba a organizácia voľnočasových aktivít /C 108/ 13 / 10 L / H Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
3. 12. 2021 dejiny pedagogiky /C 131/ 13 / 10 L / H prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
10. 12. 2021 dejiny pedagogiky /C 131/ 13 / 10 L / H prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.031 s.