Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre ZS 2021
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Vypracoval: Rozvoj Katedra: Dekanát Zmluva číslo: 101020
Názov štúdia: andragogika - 2.roč. Druh štúdia: Bc. Semester: 3
    Miesto štúdia: PF UMB Banská Bystrica


Dátum: Názov predmetu: Hodín: / Študenti: Forma: Vyučujúci:
24. 9. 2021 psychológia učenia a vzdelávania dospelých /C 025/ 10 / 6 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
1. 10. 2021 didaktika dospelých 1 /C 024/ 10 / 6 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
8. 10. 2021 ekonómia vzdelávania /C 025/ 10 / 6 L / H doc.Ing. Martin Hronec, PhD.
15. 10. 2021 psychológia učenia a vzdelávania dospelých /C 025/ 10 / 6 L / H Mgr. Kristína Kubišová
22. 10. 2021 didaktika dospelých 1 /C 025/ 10 / 6 L / H Mgr. Nikola Gumanová
5. 11. 2021 základy politológie /A 105/ 10 / 6 L / H Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
12. 11. 2021 ekonómia vzdelávania /C 025/ 10 / 6 L / H doc.Ing. Martin Hronec, PhD.
19. 11. 2021 základy manažmentu pre andragógov /C 025/ 13 / 6 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
26. 11. 2021 základy manažmentu pre andragógov /C 025/ 13 / 6 L / H doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
3. 12. 2021 komunikácia vo vzdelávaní dospelých /C 025/ 13 / 6 L / H doc.PaedDr. Lenka Rovňanová , PhD.
10. 12. 2021 základy mediácie /C 024/ 12 / 6 L / H prof.PhDr. Soňa Kariková, PhD.
17. 12. 2021 základy politológie /C 001/ 10 / 6 L / H Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
L. lekcia - prednáška
S. konzultácia - seminár
PV. praktický výstup
K2. kolokvium 2 - zápočet
K1. kolokvium 1 - skúška
H - hodnotený predmet
začiatok výučby o 8.15 hod.
  

© Marián Zvalo 2003 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.038 s.