Návrh tém pre bakalárske záverečné práce:

 

Osobnosti folklóru a folklorizmu vybraných regiónov Slovenska

Osobnosti hudobnej minulosti Slovenska.

Svetové skladateľské osobnosti a Slovensko.

Vybrané aspekty slovenskej ľudovej piesne.

Vybrané aspekty staršej slovenskej hudby.

Špecifiká slovenskej duchovnej piesne.

Husle.

 

Návrh tém pre magisterské záverečné práce:

 

Inštrumentálna hudobná produkcia v škole.

Kolektívne muzicírovanie v škole.

Inovácia obsahu vzdelávania ako prostriedok motivácie žiakov v hudobnej edukácii.

Využitie prvkov regionálneho folklóru v hudobnej edukácii.

Využitie klasickej hudby v škole.

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=