Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Didaktik hudobného umenia a koordinátor rozvrhu na Katedre hudobnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici s pregraduálnym štúdiom odboru učiteľ hudobného umenia a histórie. Pracujúci v pozícii vysokoškolského učiteľa na KHK PdF UMB so špecializáciou na didaktiku hudobného umenia, estetiku hudby, dejiny hudby a inštrumentálnu hudbu. V oblasti dejín hudby sa špecializuje na vybrané kapitoly dejín staršej slovacikálnej hudby a e ich rekonštrukciu do znejúcej podoby. Je aktívny ako interpret, skladateľ a upravovateľ v oblasti klasickej hudby a v oblasti folklorizmu, kde spracúva hudobný materiál za účelom jeho prezentácie, venuje sa vybraným špecifikám slovenského folklóru i v oblasti bádateľských a vedeckých aktivít. Je umeleckým vedúcim a dirigentom Univerzitného komorného orchestra Mladosť a šéfredaktorom časopisu Múzy v škole.

 

Pedagogická činnosť v rámci rojektu ERAZMUS+

 

Lektor modulu "Orchestral studies" na University of Mauritius,  10.11.-22.11.2019 (30 VH)

Lektor modulu "Conducting" na University of Mauritius, 25.6.-15.7.2019 (30 VH)

 

Členstvo v profesijných organizáciách

 

Člen ústrednej predmetovej komisie pre Hudoobnú výchovu Štátneho pedagogického ústavu.

 

Ďalšie aktivity

 

Šéfredaktor časopisu Múzy v škole. 

Člen organizačného výboru festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica.

Člen organizačného výboru medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=