Členstvo v organizáciách a radách:

  • od r. 2020 členka hlavnej koordinačnej skupiny pre reformu základného vzdelávania pri ŠPÚ
  • od r. 2020 koordinátorka pilotného overovania Dodatku č. 8 k ŠVP pre základnú školu 
  • od r. 2016 členka ústrednej komisie pre umelecký prednes pri NOC
  • v rokoch 2016 - 2020 analytička projektu To dá rozum

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 11:00
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť mailom kvôli koordinácii termínov. Konzultácie sú možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody na petra.fridrichova@umb.sk

Kontaktný formulár

=